• what's new
През декември 2005 г.Euro Market откри първият Български клуб в раьона на Филаделфия, а няколко месеца по-късно на 24 май 2007, първата Българска библиoтека.

Нови услуги

- Изготвяне на декларации,пълномощни и всякакви нотариални заверки.

- Завеpки с Aпостил - Валерия Господинов Нотариус за щата Пенсилвания за повече информация тел. (484)-557 8990 
Subscribe to receive emails about new products and events